#STAFF

スタッフリストSTAFF LIST

RANKING

  • Iori 副主任 / V2 / 指名本数No.1 #no_01
  • Hiro Imai 副主任 / 指名本数No.1 #no_02
  • UTA 副主任 #no_03
  • Rea #no_04
  • Haru 主任 #no_05

  STAFF LIST

  • Yushi Sakura 社長
  • Taiga Amami アドバイザー
  • Haru 主任
  • Iori 副主任 / V2 / 指名本数No.1
  • UTA 副主任
  • Hiro Imai 副主任 / 指名本数No.1
  • Ran Tsubaki リーダー
  • Renji リーダー
  • Ren Asahi
  • Kazuya Kurosaki
  • Akito Kanzaki
  • Rea
  • Takeru
  • Kai
  • Toma
  • Mizuki Saotome
  • Rukito
  • Tao
  • Gaku Imai
  • Kuro Hakumata
  • Hajime Kanzaki 店舗運営スタッフ
  • Ryota 店舗運営スタッフ
  • Hachi 店舗運営スタッフ
  • Shun 店舗運営スタッフ